กลับหน้าหลัก

กิจกรรมสดุดีเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
วันที่ 5 ธันวามคม 2550