วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช เข้าร่วมตอนรับ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ เรื่องการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับจังหวัด (ครั้งที่ 4 ) ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช และตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาต้นแบบเตาอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงาน ณ สหกรณ์กองทุนสวนยาง บ้านหนองแดงสามัคคี จำกัด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2552