ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายภานุ อุทัยรัตน์
พบ น.ศ.วษท.นครศรีฯในวันที่ 20 ก.ค. 2552 จัดกิจกรรม รั่วล้อมไทยพ้นภัยยาเสพติด
เพื่อสร้างกระแสป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา