ฯพณฯนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ
ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2552
พร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโครงการอาหารกลางวันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม