ประมวลภาพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
หมู่ 6 และ หมู่ 8 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในวันที่ 30 มีนาคม 2554