ประมวลภาพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
ในเขตพื้นที่ อำเภอฉวาง และ อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในวันที่ 31 มีนาคม 2554