ประมวลภาพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
ในเขตพื้นที่ ม.8 บ้านพรุไข่เต่า ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในวันที่ 1 เมษายน 2554