ฯพณฯ ชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมด้วย ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะ
เยี่ยมเยียนช่วยเหลือนักเรียน ประชาชน ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
ณ โรงเรียนวัดจันดี อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในวันที่ 2 เมษายน 2554