ประมวลภาพสำรวจพื้นที่เพื่อรองรับการช่วยเหลือ
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
ในวันที่ 3 เมษายน 2554