ฯพณฯ ชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมด้วย ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และคณะ เยี่ยมเยียนช่วยเหลือนักเรียน ประชาชน ที่ประสบอุทกภัย
ณ วัดถ้ำโกบ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
ในวันที่ 3เมษายน 2554