นายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
นำคณะผู้บริหาร ครู คนงาน เจ้าหน้าที่ และนักเรียน
ออกให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามโครงการอาชีวเกษตร ฟื้นฟูด้วยใจ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
หมู่ 3 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ ในวันที่ 19 เมษายน 2554