ฯพณฯ ชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รับมอบโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ ที่ดำเนินการโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีฯ
และดำเนินการส่งมอบผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำ
เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2554