การประชุมครูผู้สอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมง
เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอนอาชีวะเกษตรให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาใน ทศวรรษที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2554
ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี