ประมวลภาพรณรงค์สวมหมวกนิรภัยและมอบหมวกนิรภัย
โดย พ.ต.อ.สมโชค จันทรมณี
ผกก.สภ. อ.ช้างกลาง
ตัวแทนรับมอบโดยนายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา
19 กันยายน 2554