ประมวลภาพงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
นายชิต แก้วบัวทอง
"จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภูมิใจ"
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
28 กันยายน 2554