ประมวลภาพโครงการสวมหมวกนิรภัย 100%
สนับสนุนโดย นายพิชัย บุณยเกียรติ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 16 ธันวาคม 2554