ประมวลภาพ กวีขุนเขา ครั้งที่ 2
โดย นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 23 ธันวาคม 2554