ประมวลภาพ จิตอาสา เยียวยาประชาชน
คืนน้ำใสด้วย EM
วันที่ 25 พฤษจิกายน 2554
ณ บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ