ประมวลภาพ การจัดงานวันเกิด
แก่ คุณครู Wang Bin
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕