ประมวลภาพกิจกรรมวันพ่อ (ตอนเช้า)
ณ ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง
วันที่ 5 ธันวาคม 2555