ประมวลภาพการประชุม นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง และคณะครู
ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555
4 มีนาคม 2556
ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช