ประมวลภาพการรับมอบตัว นักเรียน นักศึกษา รอบที่ 1
วันที่ 7 เมษายน 2556
ณ อาคารเอนกประสงค์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช