ประมวลภาพวางพวงหรีดเคารพศพ
นายอิศรา ทองธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
วันที่ 8 เมษายน 2556
ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช