ประมวลภาพกิจกรรมค่ายผู้นำความดีอาชีวศึกษา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ณ ธุดงคสถานชุมพร ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร