ประมวลภาพกิจกรรมแห่เทียนพรรษา
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ณ วัดหลักช้าง และ บ่อน้ำพ่อท่านคล้าย