ประมวลภาพกิจกรรมวันพ่อ
ณ ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง
วันที่ 5 ธันวาคม 2556