ประมวลภาพการประชุม นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง และคณะครู
ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556
3 มีนาคม 2557
ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช