ประมวลภาพกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
Fix it center
22 กรกฎาคม 2557
ณ หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช