ประมวลภาพกิจกรรมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
วันที่ 14 กรกฎาคม 2558
ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่10 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช