ประมวลภาพกิจกรรมถวายเทียนพรรษา
ณ วัดเทพกุญชร และ วัดหลักช้าง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช