ประมวลภาพกิจกรรมวันพ่อ
วันที่ 4 สิงหาคม 2558
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช