ประมวลภาพกิจกรรมวันพ่อ
วันที่ 5 สิงหาคม 2558
ณ ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง