ประมวลภาพกิจกรรม กิจกรรม"รวมพลังแห่งความภักดี"
รวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัย
น้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช