ประมวลภาพกิจกรรม ต้อนรับ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระะทรวงศึกษาธิการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม รร.เกาะขันธ์ รร.ชะอวด ศูนย์ศิลปาชีพเนินธัมมัง
บริจาค Em น้ำ Em ball ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับ อกท. ชาติ อกท.ภาค และ สถาบันการอาชีวเกษตร
19 มกราคม. 2560