ประมวลภาพกิจกรรม Fix it center
ระหว่างวันที่ 4 - 11 สิงหาคม 2560
ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน โรงเรียนบ้านหน้าเหมน