ประมวลภาพกิจกรรม ปล่อยพันธุ์ปลาคืนสู่นที
เกษตรนครศรีฯร่วมใจเทิศไท้องค์ราชินี ปี 5
ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2560
ณ แผนกวิชาประมง