ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่
ระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม 2560
ณ หอประชุม อำเภอช้างกลาง