กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๐

 

 


ทีฆายุกา  โหตุ  มหาราชินี


 


ผอ.ประเสริฐ  ชูแสง  นำคณะครู-อาจารย์  นักเรียนนักศึกษา  บุคลากร  
กล่าวถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนร่วมกันถ่ายภาพเนื่องในวันแม่แห่งชาติ


 กลับหน้าหลัก