นายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวนการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราชนำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
ร่วมกันถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ณ ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2553


นายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวนการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราชนำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน นักศึกษา
ร่วมกันถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2553