ประมวลภาพกิจกรรม
นายนิวัตร ตระกูลสันติ รองผู้อำนวนการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราชนำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน นักศึกษา
ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2555