ประมวลภาพกิจกรรม
นายนิวัตร ตระกูลสันติ รองผู้อำนวนการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน นักศึกษา ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556