ประมวลภาพกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่
ประจำปี พ.ศ. 2552