กิจกรรมวันปิยมหาราช

23  ตุลาคม  2548

 

 
 


ผอ.ประเสริฐ  ชูแสง  นำคณะครู-อาจารย์  นักเรียนนักศึกษา   
ถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

คณะผู้บริหาร ร่วมถ่ายภาพ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2548


 
กลับหน้าหลัก