กิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

วันที่ 11 มกราคม 2549