กิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

วันที่ 30 ธันวาคม 2553

พีธีมอบเกียรติบัตร ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ดีเด่น
พีธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนดีเด่น