กิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

วันที่ 5 มกราคม 2553

พีธีมอบเกียรติบัตร ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ดีเด่น
พีธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนดีเด่น