กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน
30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2551

  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช นำโดยท่านผู้อำนวยการนายประเสริฐ ชูแสง และคณะผู้บริหาร ได้เล่งเห็นถึงประโยชน์ของการเล่นกีฬา จึงได้มีนโยบายให้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในขึ้น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้นำเวลาว่างที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ

 

 

   
   
กลับหน้าหลัก