กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน
29 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2552

  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช นำโดยท่านผู้อำนวยการนายวิศวะ คงแก้วและคณะผู้บริหาร ได้เล่งเห็นถึงประโยชน์ของการเล่นกีฬา จึงได้มีนโยบายให้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในขึ้น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้นำเวลาว่างที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ

   
กลับหน้าหลัก