อบรมวิจัยในชั้นเรียน

 14  มีนาคม  2549


 

 

นายไพบูลย ด่านสกุล  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  
ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน
 

  

 

กลับหน้าหลัก