กิจกรรมวันไหว้ครู

 12  มิถุนายน  2551

 

 

นายประเสริฐ ชูแสง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  
ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานเนื่องในวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2551